LäppeStällaren

Våra måttställare kräver ingen hydraulik eller luft vilket gör att underhållet blir mycket enkelt. Se vår sida om laserriktljus som komplement till måttställarna.

    LS 440

Denna modell är avsedd att användas till sågbänkar och liknande anläggningar.


Funktioner   

 

Antal mått

  120 (30 knappar * 4 sidor)
 

Display

  Visar aktuellt värde i mm
 

Öka & Minska

  Används vid programmering och inställning av tillfälliga mått
 

Klingmån

  Praktiskt vid sågning av grova block som skall delas vidare
 

Retur

  Vid returkörning med virke mellan land och klinga, ställbar
 

Ärvärde

  Inställning av nollpunkt
 

Slaglängd

  Domkraft 310 mm eller önskemål
 

Hastighet

  ca 60-70 mm/sek
 

Dynamisk kraft

  225 kg
 

Statisk kraft

  1 200 kg
     

LS 460

Vår snabbaste och mest sålda modell.

Den är avsedd att användas till större sågbänkar och liknande anläggningar.


Funktioner

 

Antal mått

  120 (30 knappar * 4 sidor)
 

Display

  Visar aktuellt värde i mm
 

Öka & Minska

  Används vid programmering och inställning av tillfälliga mått
 

Klingmån

  Praktiskt vid sågning av grova block som skall delas vidare
 

Retur

  Vid returkörning med virke mellan land och klinga, ställbar
 

Ärvärde

  Inställning av nollpunkt
 

Slaglängd

  Domkraft 320 mm eller önskemål
 

Hastighet

  upptill 195 mm/sekund (standard 150 mm/sek)
 

Dynamisk kraft

  330 kg
 

Statisk kraft

  1 800 kg
       

LS 50

 

 Digital måttskala till mekaniska måttställare.