LS 440

Funktioner

  • Antal mått: 120 (30 knappar * 4 sidor)
  • Display: Visar aktuellt värde i mm
  • Öka & Minska: Används vid programmering och inställning av tillfälliga mått
  • Klingmån: Praktiskt vid sågning av grova block som skall delas vidare
  • Retur: Vid returkörning med virke mellan land och klinga, ställbar
  • Ärvärde: Inställning av nollpunkt
  • Slaglängd: Ställdon 310 mm eller önskemål
  • Hastighet: ca 60-70 mm/sek
  • Dynamisk kraft: 225 kg
  • Statisk kraft: 1 200 kg