Skip to content

Pelletsmaskiner

Pelletsmaskiner

Vi kan erbjuda komplett utrustning för din pelletstillverkning. Våra produkter gör att du enkelt kan omvandla bl.a. sågspån till färdigpackad pellets!

 • Matarbord
 • Kvarn
 • Rotortorkar
 • Pelletspressar
 • Säckmaskiner
 • Säckar
 • Presto Guard
versiktsbild

Matarbord

Nu får du friare händer att kunna anpassa matarbordet efter de förhållanden som finns hos dig!

Matarbordet går att bygga i moduler. En bottenmodul är 115 x 115 centimeter. Väggmodulerna är 115 x 55 centimeter. Detta gör att det går att bygga ett avlångt bord, som syns på bilden ovan, eller ett kvadratiskt om det passar bättre.

På bilderna är det skrapor som gör att materialet förs fram mot tömningshålet. Materialet tippades i längst bort i bordet vid det här tillfället. Det går att istället för skrapor välja omrörare som placeras i centrum på bottenmodulen.

Det går även att justera tömningshålet på bordet så att det hamnar centralt eller på annat lämpligt ställe.

För att få en effektiv process i pelletstillverkningen är det smidigt att maskinerna slås av och till med hjälp av nivåcensorer i de olika förråden.

Pelletsmaskiner
Pelletsmaskiner
Pelletsmaskiner

Kvarn

Kvarnen som effektivt tar sig an finflis, sågspån, hackad halm m.m.

Kvarnen är en hammarkvarn, framställd just för pelletstillverkning.

Materialet, som förses via en skruv, tas emot av 16 stycken rostfria knivar som tillsammans med två motjärn skär och slår sönder materialet så att det lämnar kvarnen genom det sållet som sitter i nederkant. Sållet är 8 mm tjockt, hålen i sållen kan vara 4, 6 eller 8 mm som standard.

Skruven som går nertill för att ta med sig materialet från kvarnen går att förlänga så att den även får med sig material innan kvarnen. Genom att göra ett såll mellan den ingående skruven och den utgående skruven kan fint material passera utan att belasta kvarnen.

Vår kvarn har även försetts med skorsten! Detta för att minska riskerna för kondens.

Den bästa nyttan av kvarnen fås när den används i en sluten arbetslinje med Läppe Rotortork. På så sätt kommer den värme som uppstår i kvarnen till nytta i torkningsprocessen.

För att möta risken för brand som en kvarn innebär, har vi tillsammans med Presto tagit fram ett brandsläckningssystem. Monterat enligt bilden här till höger.

kvarn_med_skorsten
kvarn_framifrån

Rotortork

Läppe Rotortork är en sågspånstork skapad för att i mindre skala kunna torka spån innan det pressas till pellets. Torkar från ca 22-25 % vattenhalt ner till ca 12-15 %. Max 100 kg/h.

liten_tork

Användningsområde

Läppe Rotortork är konstruerad för att automatiskt och i enobruten arbetslinje kunna serva en pelletsmaskin med torrare spån.

Teknik

 • 0,37 kW elmotor
 • Kammarna går 14 varv/min
 • Minimum 10 våningsplan
 • 1,3 m x 1,3 m i storlek
 • Vattenburen värme

Funktion

För bästa resultat transporteras spånet från en kvarn upp till översta våningsplanet på torken. Torkningsprocessen påbörjas redan i kvarnen där värme uppstår.

I torken är samtliga våningsplan upphettade genom vattenburen värme. Med hjälp av de två roterande kammarna sprids spånet över ytan. När spånet transporterats nästan ett helt varv åker det ned till nästa våningsplan. Processen fortsätter på samma sätt våning efter våning. Spånet hinner därför torka innan det längst ner når till en skruv för vidare transport till pelletspressen.

Morumspressen

Morumspressen är en pelletspress som klarar av att pressa diverse råmaterial utan tillsatser. Pressen är etablerad sedan några år och nu har vi tagit över tillverkningen av den.

På grund av dess effektiva och energisnåla pressteknik är den lämplig för mindre pelletsanläggningar. Kapaciteten varierar mellan ca 30-50 kg pellets per timme beroende på vilket råmaterial som används.

Exempel på råmaterial som går att pressa är träspån från olika träslag, halm, flis, rörflen och hästskit. Det är dock viktigt att råmaterialet är i rätt storlek och vattenhalt när det pressas, därför är det lämpligt att komplettera pressen med kvarn och tork.

Pressen drar ca 6 kW och går att köra på 16 A.

morumspressen

Säckmaskin

När pelletsen ska paketeras i storsäck tas hållaren för småsäcken tillika säckförslutaren
bort från utrymmet under skålarna och en storsäck kan istället placeras där.

Påfyllningen och säckförslutaren styrs med hjälp av fotpedaler.

Säckmaskinen är helt elektrisk, 230 V, ingen luft behövs.

Maskinen kan användas i kyla.

Säckmaskinens användningsområde går givetvis att vidga till att paketera andra
produkter som är i liknande storlek.

sackmaskin

För att ändra inställningar rörande säckformat och vikt i säck används operatörspanelen. Då det är dags att byta säckinställning är det bara att trycka på texten ”småsäck” respektive ”storsäck” och då kommer det motsvarande alternativet fram.

För att ställa in önskad vikt trycker man på siffrorna bakom texten ”önskad vikt” och trycker in vikt i kilo på det siffertangentbord som kommer fram. Efter vikten är bekräftad med ”Enter” återförs skärmbilden till första sidan.

Pelletsmaskiner

PrestoGuard

Pulversprinkler är ett effektivt och tillförlitligt brandskydd för mindre rum och punktskydd.

Det är mycket konkurrenskraftigt alternativ till konventionella sprinkler och släcksystem. Projektering och installation är enkel eftersom det inte krävs  rördragning, strömmatning eller anslutning till vattennät.

Pulversprinklern monteras på en höjd av 1-3 meters från det som ska skyddas. Då täcker en 6 kg 9 kvm och 12 kg 14 kvm.

Lätt att installera, aktiveras av en temperaturkänslig glasbulb, standard 68 grader. Idealisk för att skydda pannrum, garage, lager, och andra brandfarliga områden.

System för detektering och släckning av brand i applikationer med trämaterial.

PrestoGuard är ett väl beprövat och mycket kostnadseffektivt släckningssystem som tack vare sin enkelhet i konstruktion och utförande funnit många nya användningsområden.

Framförallt har det blivit ett ekonomiskt alternativ till andra mer komplicerade system som finns på marknaden. Systemet är helt oberoende av elektricitet för sin släckfunktion, vilket gör det okänsligt för strömavbrott och andra störningar.

PrestoGuard går att använda med alla typer av släckmedel och är med sitt flexibla utförande möjligt att anpassa till en lång rad områden som tidigare varit både svåra och kostsamma att brandskydda. Applikationer i trä är bara ett område.

Systemet är lätt att installera och kräver ett minimum av kontroll och övervakning. En kontroll att systemet är trycksatt och en årlig översyn är oftast tillräcklig.

PrestoGuard släcksystem

Släckmedelsbehållaren är försedd med en sprinklerventil. Till denna är en trycksatt  detekteringsslinga ansluten som brister vid öppen låga eller när temperaturen överstiger ca 110°C. Tryckfallet gör att sprinklerventilen öppnar och skickar iväg släckmedlet i rörsystemet till munstycken i skyddat område.
 
Systemet går att utlösa manuellt via en utlösningsventil med slagknapp. För larm eller avstängning av valda funktioner kan en tryckvakt monteras. Släckmedel kan varieras efter behov t. ex. PrestoGuard släckvätska, skum, vatten eller pulver.

Typiska applikationer för träspån:

 • Pelletspress
 • Spånkvarn
 • Spånrivare/Flistugg
 • Dieselmotorer till sågverk
slackningssystem
presto-pulversprinkler