Tvärtransportör för sågat virke

Tvärtranspotör med excenter som lyfter fram virket ca 70mm/varv.
Ställbar bredd
Ställbar valfri längd
Vid längre utförande kompletteras fler drivstationer
Standard höjd 800mm
Tillbehör: Frekvensstyrning för hastighetsjustering