Skip to content

Läppeställaren

LäppeStällaren

Våra måttställare kräver ingen hydraulik eller luft vilket gör att underhållet blir mycket enkelt. Se vår sida om laserriktljus som komplement till måttställarna.

läppeställaren

LS 440

Denna modell är avsedd att användas till sågbänkar och liknande anläggningar.

Läppeställaren

Funktioner

Antal mått 120 (30 knappar * 4 sidor)
Display Visar aktuellt värde i mm
Öka & Minska Används vid programmering och inställning av tillfälliga mått
Klingmån Praktiskt vid sågning av grova block som skall delas vidare
Retur Vid returkörning med virke mellan land och klinga, ställbar
Ärvärde Inställning av nollpunkt
Slaglängd Ställdon 310 mm eller önskemål
Hastighet ca 60-70 mm/sek
Dynamisk kraft 225 kg
Statisk kraft 1 200 kg

LS 460

Vår snabbaste och mest sålda modell. Den är avsedd att användas till större sågbänkar och liknande anläggningar.

lappeställaren-ls460

Funktioner

Antal mått 120 (30 knappar * 4 sidor)
Display Visar aktuellt värde i mm
Öka & Minska Används vid programmering och inställning av tillfälliga mått
Klingmån Praktiskt vid sågning av grova block som skall delas vidare
Retur Vid returkörning med virke mellan land och klinga, ställbar
Ärvärde Inställning av nollpunkt
Slaglängd Ställdon 320 mm eller önskemål
Hastighet Upp till 195 mm/sek (standard 150mm/sek)
Dynamisk kraft 330 kg
Statisk kraft 1 800 kg