Skip to content

Om företagen

Om företagen

1993 Startade utvecklingen av den elektroniska måttställaren LäppeStällaren. Eftersom produkten blev en framgång startades som följd av detta företaget LäppeStällaren AB år 1996. Med åren har fler maskiner utvecklats och förädlats. Idag finns över 600st LäppeStällare över hela världen. 

Sedan 1998 är vi återförsäljare för Karas sågverksmaskiner, Nässjö sågverksklingor och LIMAB laserriktljus. Från 2019 även återförsäljare för Slidetec sågverksmaskiner.

2009 började vi med småskaliga pelletsmaskiner först som återförsäljare och sedan 2011 med egen tillverkning och utveckling.

Läppe Energiteknik AB startades i slutet av 2012, i syfte att renodla verksamheten i LäppeStällaren AB. Läppe Energiteknik har sedan dess tagit över de maskiner som utvecklats för pelletstillverkning av LäppeStällaren, bolaget har även tagit över tillverkningen av pelletspressen Morumspressen. Samma press som LäppeStällaren tidigare var återförsäljare för.

Idag har företagen, i egenskap av tillverkare och återförsäljare, ett brett sortiment och kan därför erbjuda små och mellanstora sågverk ett heltäckande utbud. För den småskaliga pelletstillverkaren finns det maskiner som gör det möjligt att få lönsamhet även i det lilla.

Företagen drivs av grundaren Fredrik Malmberg.

I vår framgång ligger utveckling av nya och annorlunda lösningar, ta därför kontakt med oss om du behöver utveckla din verksamhet!