Skip to content

LäppeStällaren AB Måttställare, sågverk & kringutrusting

Hem

Med lönsam småskalighet i fokus

Vi har i ungefär 30 år agerat utvecklare och återförsäljare av maskiner och kringutrustning för småskaliga sågverk eller pelletstillverkare. 

Av oss kan du köpa måttställaren LäppeStällaren, sågverk och kringutrustning från Kara/Slidetec, sågklingor från Nässjö Sågbladsfabrik samt laserriktljus från LIMAB. I vår framgång ligger även utveckling av nya och annorlunda lösningar, ta därför kontakt med oss om du behöver utveckla din verksamhet! 

Hem
kvarn_framifrån