LS 460

Vår snabbaste och mest sålda modell. Den är avsedd att användas till större sågbänkar och liknande anläggningar.

Funktioner

  • Antal mått: 120 (30 knappar * 4 sidor)
  • Display: Visar aktuellt värde i mm
  • Öka & Minska: Används vid programmering och inställning av tillfälliga mått
  • Klingmån: Praktiskt vid sågning av grova block som skall delas vidare
  • Retur: Vid returkörning med virke mellan land och klinga, ställbar
  • Ärvärde: Inställning av nollpunkt
  • Slaglängd: Ställdon 320 mm eller önskemål
  • Hastighet: Upp till 195 mm/sek (standard 150mm/sek)
  • Dynamisk kraft: 330 kg
  • Statisk kraft: 1 800 kg